Ana Sayfa

Özgeçmiş

5 Ocak 1948’de Isparta’nın Eğirdir ilçesinde doğan Adalı tüm eğitim hayatını İstanbul’da geçirmiştir. 1965 yılında Pertevniyal Lisesinden mezun olmuş ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi’nde eğitime başlamıştır. 1971 yılında zayıf akım kolundan Yüksek Mühendis olarak mezun olan Adalı aynı fakültede asistan olarak çalışmaya başlamıştır.

1976 yılında doktor, 1980’de doçent ve 1988’de profesör olarak aynı fakültede görev almıştır. 2010 yılında Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin kurucu dekanı olmuş ve 2015 yılında yaş sınırlaması nedeniyle emekli olmuş ve halen İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi emekli öğretim üyesidir.

Adalı, İTÜ’deki görevlerinin dışında 1977-1978 yılları arasında Case Western Reserve University’de (ABD) konuk araştırmacı; 1978-1979 yıllarında Carleton University’de (Kanada) konuk öğretim üyesi; 1985 yılında Akron University’de konuk araştırıcı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

1990-1991 yılları arasında Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’nde İnformatik Grubunun kurulması çalışmalarını yürüten Adalı bu süre içinde Marmara Araştırma Merkezi’nin İnformatik Grubu’ndan sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

İTÜ’de geçirdiği 43 yıl içinde, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün ve daha sonra Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin kurulmasında öncü rolü üstlenmiştir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün ilk bölüm başkanı ve Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’nin kurucu dekanı  olmuştur.

Adalı akademik çalışmalarını iki alanda sürdürmektedir: Bu alanlardan ilki mikroişlemciler ve mikroişlemci temelli sayısal sistem tasarımıdır. Bu alanda iki kitabı (Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar, Mikrobilgisayar Temelli Gerçek Zaman Dizgeleri) bulunmaktadır. İkinci ilgi alanı Doğal Dil İşleme üzerinedir. Türkçe Doğal Dil İşleme kitabı yakın zamanda yayımlanacaktır. Bu iki temel araştırma alanına ek olarak Bilişim Etiği ve Hukuku, Bilgi Güvenliği ve Yönetimi konularında iki kitabı yayımlanmıştır. Adalı’nın bir diğer ilgi alanı bilgi sistemlerinin çözümlenmesi ve tasarımıdır.

Geçen 43 yıllık akademik hayatında on iki doktora öğrencisi yetiştirmiştir. Doktora öğrencilerinin bazıları, bugün değişik üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaktadırlar.

Prof. Dr. Eşref Adalı akademik çalışmalarının yanı sıra değişik ArGe projelerini yürütmüş veya projenin bir kısmının yürütücüsü olmuştur. Bu projeler kapsamında  Uzun Ufuk, Milgem gibi önemli savunma sanayi projeleri, Tofaş CNC, İSKİ SCADA, İBB İtfaiye, Mernis, Bursa Emniyeti Modernizasyonu gibi büyük ölçekli projeler bulunmaktadır.

Akademik hayatı boyunca Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine ağırlık veren Prof. Dr. Adalı kamu ve özel sektör projelerine danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu bağlamda Aselsan, İski, Mernis, Bursa Emniyet Müdürlüğü hizmet vermiş olduğu kamu kuruluşlarıdır. Özel kuruluşlara için yaklaşık 15 kadar Teydeb destekli projeye danışmanlık vermiştir.

1999 yılından başlayarak “Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları – (BMBB)” Kurulu’nun başkanlığını yürüten Prof. Dr. E. Adalı 2011 yılında Akademik Bilişim Vakfını kurmuştur. Halen Vakfın Yönetim Kurulu başkanıdır.

Adalı şu kuruluşların üyesidir:

  • IFAC Computer and Manufacturing Tech. Com.
  • Otomatik Kontrol Vakfı (Kurucu başkan)
  • Unix Kullanıcılar Derneği (kurucu Başkan)
  • Türk Radyo Amatörleri Cemiyeti (1965-1970 arası başkanı)
  • Türkiye Bilişim Vakfı
  • Türkiye Bilişim Derneği
  • Akademik Bilişim Vakfı (Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı)

İletişim Bilgileri :
Telefon : 90 532 314 2349
e-posta : [email protected] ;   [email protected]